Aansprakelijkheidsbeperking tandem passagiers

Hieronder staat onze Aansprakelijkheidsbeperking tandem passagier. Deze is ook als PDF te downloaden.

De bij Vliegschool Maurik Paragliding vliegende tandempiloten zijn in het bezit van een officieel geldig tandembrevet, uitgegeven door de KNVvL. Deze brevetten worden slechts verstrekt en verlengd, indien wordt voldaan aan gestelde eisen van aantoonbare ruime ervaring met en kennis van paragliden.  

De te gebruiken tandemschermen worden verplicht jaarlijks gekeurd en zorgvuldig onderhouden.  

De tandempiloten zullen zich tot het uiterste inspannen om de tandemvlucht veilig te laten verlopen. Desondanks kunnen vliegfouten, veranderende weersomstandigheden, niet voorzienbare defecten aan materialen, etcetera resulteren in ongelukken met zelfs de dood tot gevolg.  

  

U dient zich dus te beseffen dat paragliding een risicosport is, die tot ongevallen kan leiden ook indien de tandem wordt gevlogen door een gekwalificeerde piloot, zelfs onder ideale omstandigheden beoefend. Het is voor Vliegschool Maurik Paragliding niet mogelijk om alle aansprakelijkheidsrisico’s te verzekeren.  

Wel heeft Vliegschool Maurik Paragliding een ongevallenverzekering voor haar tandempassagiers afgesloten, die ongevallen met letsel tot een maximum van € 150.000,- afdekt.  

De aansprakelijkheid van Vliegschool Maurik Paragliding gaat nooit verder dan hetgeen onder voornoemde ongevallenverzekering valt en uitgekeerd wordt, inclusief het in de verzekering vermelde eigen risico van de vliegschool.  

Hiervan dient u zich bewust te zijn.

Door ondertekening van het uitgereikte formulier ‘Aansprakelijkheidsbeperking tandempassagiers’ verklaart ondergetekende dat hij/zij:

  • bovenstaande uitleg heeft gelezen en begrepen en in de gelegenheid is gesteld om vragen te stellen;
  • voldoende tijd heeft gehad om een weloverwogen beslissing te nemen ten aanzien van zijn/haar deelname aan de tandemvlucht;
  • ervan bewust is dat hij/zij als tandempassagier deelneemt aan een risicosport, die kan leiden tot ongevallen en zelfs overlijden;
  • er bewust van is dat Vliegschool Maurik Paragliding niet alle aansprakelijkheidsrisico’s voor tandemvluchten heeft verzekerd. En dat de aansprakelijkheid voortvloeiend uit deelname aan een tandemvlucht van Vliegschool Maurik Paragliding, haar medewerkers, grondeigenaar, KNVvL etc. beperkt is tot hetgeen de Ongevallenverzekering daadwerkelijk uitkeert vermeerderd met het eigen risico.
  • akkoord gaat met deze voorwaarden en wil deelnemen aan de tandemvlucht.

Op deze overeenkomst en/of in het geval van een juridische aanspraak, is het Nederlandse recht van toepassing.

Neem contact op

We horen graag van je!

Onleesbaar? Nieuwe code captcha txt

Begin met typen en druk op enter om te zoeken